0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem Sklepu Internetowego FHU PAULHURT jest firma FHU PAULHURT Paweł Prawdzic-Goliński ul. Rycerska 76 72-600 Świnoujście, NIP: 8551420995, REGON: 321010116 zwana dalej Sklepem.
Adresem e-mail: p.paul.hurt@gmail.com.
Numer rachunku bankowego Sklepu: mBank 35114020040000320276245353

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski i/lub w krajach ościennych - zwana dalej „Klientem”.

1.4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie ceny podane są w PLN.

1.5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

II. FAKTURA

2.1. Do każdej umowy sprzedaży wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Klienta towary są wyprodukowane, skompletowane i gotowe do wysyłki.

2.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. 10.249.1661), faktura VAT nie wymaga podpisu oraz stosownie do paragrafu 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów jw., faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej po uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej podczas składania formularza zamówienia.

2.3. Faktura jest wysyłana w formie elektronicznej w pliku PDF na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

III. FORMY PŁATNOŚCI

3.1. Klient ma dostępną formę płatności – płatność przelewem

3.2. Numer rachunku bankowego, kwota przelewu oraz dane do przelewu zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia lub nr przesłanej przez Sklep faktury proformy.

3.3. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta lub odstąpienia od umowy, gdy zamówienie zostało opłacone przelewem, zostanie potrącona kwota w wysokości 2,0% wartości zwrotu. Wartość potrącenia wynika z kosztów obsługi płatności . Wartość zwrotu zostanie zwrócona na konto przesłane przez Klienta pocztą elektroniczną.

IV. KOSZTY I RODZAJE DOSTAW

4.1. Koszty wysyłki zamówionego towaru na terenie kraju pokrywa Sklep lub Klient zgodnie z zasadami znajdującymi się na stronie Dostawa Towaru .

4.2. Koszty wysyłki są uzależnione od aktualnych cen firm transportowych, gabarytów zakupionych produktów, ich ilości oraz wagi.

4.3. W procesie składania zamówienia, system automatycznie wylicza koszty transportu. Nie dotyczy to:
a. Płytek ponad gabarytowych o rozmiarach powyżej 120x80 (przekraczających standardowe wymiary palety). Wówczas po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma indywidualne wyliczenie kosztów dostawy uzależnione od adresu, wagi oraz rozmiaru płytek na podany w zamówieniu adres e-mail. Koszt dostawy jest zmieniany i dodawany ręcznie po złożeniu zamówienia. W związku z tym wycena / zamówienie złożone przez koszyk sklepu nie jest wiążące a kwota transportu jest korygowana przez pracownika sklepu po jego złożeniu oraz podawana do zaakceptowania.

4.4. Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów wysyłki.

4.5. Ewentualne koszty wysyłki doliczane są do ceny sprzedaży i łącznie stanowią kwotę do zapłaty.

4.6. Do kosztów logistycznych doliczane są opłaty za palety transportowe. Istnieje możliwość ich zwrotu, w takim przypadku opłatę ponosi kupujący. Koszt palet jest zmienny i uzależniony od cen rynkowych.

V. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJIA

5.1. Podstawą złożenia zamówienia jest wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia w Sklepie FHU PAULHURT

5.2. Zamówienia w Sklepie można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę.

5.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5.4. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową. Sklep przekaże konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku tj. na adres e-mail.

5.5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym od zaksięgowania na rachunku Sklepu wpłaty dokonanej przez Klienta. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.

5.6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości a w szczególności zamówień zawierających omyłki pisarskie, błędy spowodowane działaniem serwera bądź oprogramowania, szczególnie błędy systemu powodujące nieprawidłowe naliczenie ceny sprzedaży oraz zamówień niezawierających adresu e-mail, numeru telefonu, bądź też w których adres e-mail lub numer telefonu zostały błędnie podane.

5.7. Zamówienie jest realizowane przez Sklep jeśli nastąpi zaksięgowanie wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sklepu wg zasad pkt. 3.1 lub zapłata gotówką w siedzibie Sklepu.

5.8. Jeśli Klient chce anulować zamówienie musi skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową. Jeśli zamówienie jest w trakcie realizacji i zostaje anulowane na prośbę klienta, może on zostać obciążony kosztami logistycznymi. Jeśli zamówienie jest już w trakcie dostawy, klient zobowiązany jest do przyjęcia towaru. Dopiero wtedy może przystąpić do procedury odstąpienia od umowy.

5.9. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia (termin ten nie dotyczy odbioru własnego produktów). Jest to planowany czas od rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (bez sobót i niedziel oraz świąt). Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. Chyba, że nastąpią inne ustalenia. Czas wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu na skutek nieprzewidzianych i niezależnych od Sklepu okoliczności.

5.10. Czas wykonania zamówienia związany jest z możliwościami produkcyjnymi producentów oraz dostępnością danego artykułu. Z reguły wynosi on do 14 dni, jednak w uzasadnionych przypadkach (np. przy większej ilości towaru, na którego wykonanie potrzeba więcej czasu) może się przedłużyć, o czym każdorazowo Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem. Maksymalny czas realizacji zamówienia – 60 dni (chyba, że z Klientem ustalono inaczej).

5.11. Sklep zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany za pomocą e-maila.

5.12. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości wykonania zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty złożenia zmówienia. Jeżeli przewidywany termin wykonania zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do wykonania danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy.

5.13. Sklep dokłada wszelkich starań aby dane techniczne, zdjęcia i opisy umieszczonych w sklepie towarów były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością. Niemniej jednak zawsze istnieje możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

5.14. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) oraz różnice między zdjęciem towaru a rzeczywistym wyglądem, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie.

5.15. Wszelkie towary dostępne w Sklepie są towarami fabrycznie nowymi i sprawnymi oraz objęte są gwarancją producentów.

5.16. Klient ma prawo wglądu w zawartość przesyłki oraz sprawdzenia jej kompletności w obecności osoby odpowiedzialnej za transport (kierowca, kurier).

5.17. Zwrot nadwyżki zakupionych płytek, w pełnych paczkach, jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą. Warunkiem zwrotu jest, aby partia produkcyjna płytek pokrywała się z aktualnym stanem magazynowym. Zwrot płytek może wiązać się z kosztami logistyczno/magazynowymi, które pokrywa klient.

5.18. WPIS CZASOWY – W związku z ciągłymi podwyżkami cen przez producentów informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji złożonego przez Państwa zamówienia z obowiązującą, aktualną ceną. W przypadku rozbieżności, zamówienia takie mogą zostać anulowane lub skorygowane i podane do zatwierdzenia.

VI. DOSTAWA TOWARU

6.1. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu. Zamawiając towar w Sklepie Klient otrzymuje przesyłkę na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu na skutek nieprzewidzianych i niezależnych od Sklepu okoliczności takich jak: siła wyższa, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się trzęsienie ziemi, działanie wiatru, pary, wody, elektryczności, ognia, zagrożenia atakiem o charakterze zbrojnym lub terrorystycznym, zamknięcie zakładu przez pracodawcę (lock-out) lub producenta lub dostawcę, rozruchy, strajki, zamieszki, demonstracje, przerwy w dostawie towarów i usług oraz zdarzenia pozostające poza ekonomicznym wpływem Sklepu.

6.3. O dacie wysyłki Klient informowany jest za pomocą poczty elektronicznej / widomości SMS.

6.4. Dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach prac firm spedycyjnych (zazwyczaj w godzinach 7:00 - 15:00).

6.5. Standardowa dostawa towaru odbywa się za pomocą firm spedycyjnych w ciągu 24/48 godzin od odebrania przesyłki z magazynów Sklepu. Jest to planowany / orientacyjny termin dostawy, który może ulec zmianie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z pracy firm spedycyjnych.

6.6. Dostawy są realizowane samochodami ciężarowymi z windą o wadze znacznie powyżej 9 ton co może powodować problem z dojazdem w niektóre miejsca (wąska ulica, wąski wjazd, droga nieutwardzona itp.). Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu o ewentualnych przeszkodach w uwagach do zamówienia (bądź wiadomością mailową). Na tym etapie Sklep jest w stanie poinformować firmę spedycyjną o ewentualnych przeszkodach, a ta może zrealizować dostawę np. mniejszym samochodem. Jeśli natomiast uwaga taka nie zostanie dopisana a firma spedycyjna podczas dostawy uzna, że nie ma możliwości wykonania zlecenia, Klient może ponieść dodatkowe koszty za przepakowanie oraz ponowną dostawę towaru. Dodatków wiąże się to z wydłużonym czasem dostawy.

6.7. Kierowca dostarcza towar pod wskazany adres - bez obowiązku wjazdu na posesję.

6.8. Każdy towar wysłany za pomocą firmy kurierskiej jest monitorowany i ubezpieczony. W razie kradzieży cała wartość przesyłki zostaje zwrócona.

6.9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy wynikający z błędnego podania adresu przez Klienta lub nieodebrania przesyłki.

6.10. W przypadku nieodebrania przesyłki za pierwszym razem przesyłka zostanie wysłana ponownie na wskazany uprzednio przez Klienta adres. Ponowny ewentualny koszt wysyłki pokrywa Klient.

6.11. Dostawa Towaru nie obejmuje jego wniesienia do obiektu. Wniesienie możliwe jest tylko w przypadku transportu naszym samochodem (w promieniu ok.50 km od Świnoujścia) - ustalenia indywidualne.

6.12. Palety jednorazowe oraz palety, za które pobrana jest kaucja, nie należy zwracać kierowcy przy dostawie. Zwrot palet kaucyjnych odbywa się po dostawie i uzgodnieniach ze Sklepem. Miejsce zwrotu określa Sklep.6.13. Koszt zwrotu palet jest po stronie Klienta.

VII. ODBIÓR OSOBISTY TOWARY W SKLEPIE STACJONARNYM

7.1. W chwili składania zamówienia, jeśli klient wybiera jako sposób dostawy Odbiór Osobisty, pobierany jest zadatek, ustalony indywidualnie.

7.2. Odbiór własny towaru: termin ok. 3-7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty( chyba, że uzgodniono inaczej).

7.3. Przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego wybranego przez Klienta w chwili składania zamówienia. O możliwości odebrania zamówionego produktu Sklep informuje drogą poczty elektronicznej i/lub wiadomością SMS.

7.4. Towar musi być bezwzględnie sprawdzony pod względem ilościowym i jakościowym (odcienie, kalibry, uszkodzenia itp.). Towar należy sprawdzić bezpośrednio przy odbiorze w Sklepie. Odbiór towaru bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia / rozbieżności towaru.

7.5. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu (chyba, że wcześniej z Klientem, zostało ustalone inaczej). W przypadku nieodebrania zamówienia, w wyznaczonym przez Sklep terminie, Klient zostanie obciążony obowiązkiem poniesienia opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014r. poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (na jego końcu). Oświadczenie musi zostać przesłane drogą mailową, przed odesłaniem produktu przez Klienta. Jest to warunek konieczny.

8.2. Jeśli zamówiony towar jest w trakcie dostawy, Klient zobowiązany jest do jego odbioru. Dopiero po odbiorze i przesłaniu dokumentów o odstąpieniu od umowy, Klient może zwrócić towar.

8.3. Sklep zwróci Klientowi, oprócz równowartości ceny towaru, koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środektransportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Sklep nie zwraca Klientowi kosztów dostawy za towary ponadgabarytowe – koszty wyliczane są indywidualnie pod Klienta.

8.4. Odesłanie towaru jest po stronie i na koszt klienta.

8.5. Towar zwracany nie może być używany oraz powinien być oryginalnie zapakowany. Dodatkowo towar musi być odpowiednio zabezpieczony, pełnowartościowy, bez uszkodzeń. Klient ponosi odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy (np. uszkodzenia w trakcie dostawy do Sklepu), co może wiązać się z obciążeniem klienta kosztami.

8.6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić towar na adres podany przez Sklep lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (chyba, że ze Sklepem zostało ustalone inaczej).

8.7. Sklep przekaże klientowi dokładny adres do zwrotu towaru (adres zwrotu jest inny niż adres siedziby sklepu - dot. to także zwrotów w przypadku zakupu z odbiorem własnym). Towar, który zostanie wysłany bez przesłania wcześniej formularza o odstąpieniu oraz bez ustalenia adresu zwrotu, zostanie odesłany do Nadawcy na jego koszt.

8.8. Sklep zwróci Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z tym, że zwrot płatności nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu towaru z powrotem lub dostarczeniu przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Przed zwrotem płatności Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia stanu zwracanych rzeczy.

8.9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku zapłaty gotówką zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy Klienta wskazany w treści oświadczenia o odstąpieniu lub wskazany w inny sposób.

8.10. Klient nie może skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy jeżeli:
a. Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. przedmiotem świadczenia jest towar mający krótki termin przydatności do użycia.
f. przedmiotem świadczenia jest towar na zamówienie z fabryki. Towary tego typu posiadają informacje w karcie produktu w rubryce "Tylko na zamówienie"

IX. REKLAMACJE

9.1. Klient może wysłać informację o reklamacji drogą mailową w przeciągu 24h od odbioru zamówienia.. W treści maila należy opisać dokładnie jakie wady posiada zamówiony towar. Prosimy również o załączenie zdjęć towarów, na których wyraźnie widać wykryte wady, co pozwoli na przyśpieszenie procedury reklamacyjnej. W przypadku braku danych w zgłoszeniu Sklep poinformuje o konieczności ich uzupełnienia. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o brakujących dokumentach. W przypadku ich niedostarczenia reklamację uznaję się za odrzuconą.

9.2. Zgodnie z wytycznymi i według zaleceń Instytutu Techniki Budowlanej jak również producenta, obowiązkiem montażysty / klienta jest kontrola asortymentu pod kątem wad powierzchniowych, krzywizn, wymiarów, różnic w kolorystyce, kalibrze w celu wykluczenia ewentualnych wad. Po zamontowaniu reklamacje z wyżej wymienionych powodów nie będą uznawane.

9.3. Gwarancja producentów / rękojmia nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu.

9.4. Reklamacjom nie podlegają wady produktów stanowiące opisane przyczyny ich przeceny w wyprzedaży. Pozostałe produkty podlegają reklamacjom zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

9.5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od ich wpłynięcia. W przypadku skierowania wezwania do uzupełnienia lub poprawienia reklamacji termin rozpatrzenia reklamacji zostaje przesunięty i zaczyna swój bieg od dnia uzupełnienia lub poprawienia reklamacji.9.6. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy jeśli naprawa nie będzie możliwa.

IXa. Reklamacje z tytułu uszkodzenia / rozbieżności w dostawie:

9a.1. Niezwłocznie po odebraniu towaru, Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności osoby wydającej towar pod względem zgodności z zamówieniem, w zakresie: ilości, zgodności kalibracji płytek, zgodności odcieni, ewentualnych krzywizn czy uszkodzeń.

9a.2. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń w dostawie czy rozbieżności towaru należy zgłosić w terminie 24 godzin od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.

9a.3. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia / rozbieżności towaru w dostawie.

9a.4. W celu złożenia reklamacji w zakresie uszkodzenia towaru bezwzględnie wymagane jest spisanie w obecności kuriera protokołu szkody. Jeżeli uszkodzenia towaru zostaną zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską w terminie 24 godzin od dostawy (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia towaru umożliwi wymianę towaru na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Jest on podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

9a.5. Reklamacje należy zgłosić na adres p.paul.hurt@gmail.com ,dołączając do niego niezbędne dokumenty (protokół szkody, list przewozowy) oraz zdjęcia na których będą widoczne wszystkie uszkodzone towary. Należy opisać w nim rodzaj niezgodności towaru z zamówieniem lub rodzaj uszkodzeń towaru. W przypadku braku danych w zgłoszeniu Sklep poinformuje o konieczności ich uzupełnienia. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o brakujących dokumentach. W przypadku ich niedostarczenia reklamację uznaję się za odrzuconą.

X. USŁUGA Z DODATKOWĄ GWARANCJĄ TRANSPORTOWĄ

10.1. Koszt powyżej gwarancji jest określony podczas składania zamówienia w INFORMACJE O DOSTAWIE.

10.2. Uszkodzenia towaru w dostawie należy zgłosić w ciągu 24 godzin od przyjęcia dostawy.

10.3. Zgłoszenia należy dokonać na adres p.paul.hurt@gmail.com

10.4. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest przesłanie czytelnych zdjęć, na których widnieją wszystkie uszkodzone płytki.

10.5. Uszkodzenie należy zgłosić kierowcy dostarczającemu przesyłkę w celu sporządzenia Protokołu Uszkodzeń. Jeśli uszkodzenia zostały stwierdzone po odjeździe kuriera, wówczas należy ponowni go wezwać w celu spisania takiego protokołu.

10.6. Reklamacja jest rozpatrywana na podstawie przesłanego formularza ze zdjęciami - Protokół Uszkodzenia można przesłać w późniejszym terminie, ale nie później niż 5 dni roboczych.

10.7. Zwrot za uszkodzenia lub dosyłka uszkodzonego towaru jest realizowana w najbliższym możliwym terminie logistycznym.

XI. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez FHU PAULHURT Paweł Prawdzic-Goliński (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane, odsprzedawane ani użyczane osobom trzecim lub instytucjom.

11.2. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu.

11.3. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora p.paul.hurt@gmail.com

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

12.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie p.paul.hurt@gmail.com. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

12.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie p.paul.hurt@gmail.com12.4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Designed and created by:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram